September Voorbereidingen boek Game, Urbanism : 10 jaar Hans Venhuizen, cultureel planoloog

Hans Venhuizen publiceert in 2010 een boek met een overzicht van zijn projecten in de ruimtelijke ordening als cultureel planoloog in de afgelopen 10 jaar.

Game Urbanism

Handleiding voor een cultureel ontstaansproces

Hans Venhuizen

Auteurs: Hans Venhuizen, Charles Landry, Francien van Westrenen

Met medewerking van: Jan Kolen, Hilde Blank, Bert van Meggelen, Willem Schinkel, Peter Kuenzli

Hans Venhuizen ontwerpt processen voor steden en gebie­den die (willen) veranderen. In deze processen krijgt de ge­wenste toekomstige identiteit de tijd om te ontstaan vanuit het bestaande, in plaats van in één keer bedacht te worden. Venhuizen laat zien dat met een culturele invalshoek op de planvorming vaak onverwachte verbindingen tussen nu en straks gelegd kunnen worden.

De publicatie Game Urbanism onderzoekt Venhuizens werkwijze aan de hand van een aantal projecten en plaatst deze in de context van ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Belangrijke spelers in het veld reage­ren op de manier van werken en spreken zich uit over de geldigheid ervan. Tot slot worden uit de projecten lessen getrokken voor de toekomst. Met een doe-het-zelf-aanpak streeft Venhuizen bij lezers naar enthousiasme voor en nieuwsgierigheid naar de culturele dimensie van ruimtelijke ordening.

Uitgeverij Valiz, ISBN978-90-78088-30-1 Verschijnt najaar 2009

www.valiz.nl, info@valiz.nl

www.bureauvenhuizen.com

OPZET

De publicatie bestaat uit de volgende delen

1- ‘The making of’ wordt geschreven in drie hoofdstukken: Boom, Bollywood in Transvaal en The making of. ‘The making of’ vormt de rode, centrale draad in het boek. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een do’s en don’ts pagina en een samenvatting. Tekst: Hans Venhuizen

2- De projecten uit Venhuizens praktijk vormen de onderschriften, annotaties en illustraties bij de teksten. De projecten zijn onderdeel van de begrippenlijst die ook letterlijk onder de tekst doorloopt. Alle begrippen en projecten worden kort uitgelegd in woord en sommigen ook in beeld. Vijf projecten komen op aparte pagina’s prominenter aan de orde: Dudok voor beginners (Kinderspeelplaats in Hilversum), des Beemsters (Ontwikkelingsvisie voor de Beemster), Parkettuin (Tilburg), Amfibisch Wonen (prijsvraag) en Bulb (interactieve, educatieve website van Geest&Grond). Tekst: Hans Venhuizen

3- In gesprekken met verschillende experts wordt de werkwijze van Hans Venhuizen in de context van de de huidige stand van zaken in ruimtelijke ordening geplaatst en getoetst op toepasbaarheid en geldigheid. De uitspraken van de experts vormen letterlijk de bovenregels en ‘plaatsaanduiding’ van het verhaal. De experts die aan het woord komen zijn Jan Kolen (bijzonder hoogleraar erfgoed van Stad en land aan de Vrije Universiteit Amsterdam), Bert van Meggelen (Maatwerk, bureau voor culturele planologie), Willem Schinkel (socioloog), Hilde Blank (directeur BVR), Peter Kuenzli (directeur Gideon Consult). De tekst wordt geschreven door Francien van Westrenen.

4- een kritische beschouwing op het werk van Hans Venhuizen door Charles Landry. Charles Landry is oprichter en directeur van Comedia, een vanuit Engeland internationaal opererend bureau dat advies geeft op het terrein van cultuur en creativiteit als krachtbron voor stedelijke ontwikkeling. Landry is auteur van de gezaghebbende boeken ‘The Creative City: a toolkit for urban innovators’ (2000), ‘The Art of City Making’ (2006) en bedenker van de term ‘de creatieve stad’. Hij geeft aan tientallen steden in de wereld advies in hun zoektocht naar het creëren van ‘de goede stad’. Landry pleit al jaren voor ‘creatieve steden’: steden die hun problemen op een vernieuwende, slimme manier aanpakken. Inmiddels noemt iedere stad zich creatief. Maar, stelt Landry, dit houdt niet meer in dan dat ze meer geld reserveren voor kunst en cultuur. Daarmee los je de stedelijke problemen volgens hem niet op. Landry zal in staat zijn om mijn werk in een bredere en internationale context te plaatsen van wat we in Nederland culturele planologie noemen.

Comments are closed.